מתנה (מתי) פרסו – בית אל זכרון יעקב (הש' ד"ר טל גולן, מיום 17.7.15)

העובדת פוטרה לאחר כשלושה חודשי עבודה ובסמוך למועד בו הודיעה על הריונה, וסירבה לחזור לעבודה במהלך ההריון.

ביה"ד פוסק לעובדת פיצוי בסך 35,000 ₪ בשל אפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ומציין כי לא ניתן לדרוש מהעובדת לשוב ולעבוד אצל מעסיק שהפלה אותה בשל הריונה

 

ש.מ.ר.פ מסעדות ואירוח בע"מ – אשר פרי ואח' (ניתן ביום 23.7.15, הש' אריאלה גילצר-כץ)

המלצר פוטר מעבודתו לאחר מריבה עם בעל המסעדה, ובעקבותיו התפטרו עובדים נוספים.

ביה"ד דחה את תביעת המסעדה לחיוב המלצר בפיצוי בסך 20,000 ₪ בגין פגיעה בתיפקוד המסעדה, בהעדר הוכחת הסתה מצד המלצר